Propozice

Pravidla soutěže pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2015: Pravidla VZOHV
15/2015

Propozice k soutěži pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 31/2016
Odborný seminář, který se koná dne 14. září od 13:00 hod v kongresovém sále ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi, tř. Václava Klementa 294 je pro soutěžící a rozhodčí povinný. Ostatním zájemcům bude umožněna účast na semináři na základě registrace provedené do 30. června 2016 na adrese vyprostovani@sck.izscr.cz.

Přihlášení do soutěže
Přihlašovatelé soutěžních družstev zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky včetně informací o soutěžním družstvu (Přihláška a dotazník.docx) na emailovou adresu pořadatele vyprostovani@sck.izscr.cz  nejpozději do 31. července 2016

 Ubytování soutěžících a nominovaných rozhodčích
Ubytování členů družstev a rozhodčích je zajištěno v Hotelu PORT, Valdštejnská 530, Doksy, požadavky na ubytování (Přihlašovací karta.docx)  zašlete na emailovou adresu pořadatele vyprostovani@sck.izscr.cz  nejpozději do 31. července 2016

Soutěžící se podílí na úhradě ubytování částkou 600,- Kč na osobu v místě ubytování v den příjezdu. Případně lze ubytování předem objednat a následně provést úhradu fakturou.